Prekių pristatymas

Prekių grąžinimas

1.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, privalo užsakymo paraiškoje nurodyti:

   1.1.1. prekių pristatymo vietą ir laiką, kai pirkėjas pageidauja, kad prekės būtų pristatomos per kurjerių tarnybą;

   1.1.2. pasirinktą pašto paslaugų teikėjo skyrių arba terminalą, į kurį pirkėjo pageidavimu bus pristatyta prekė. Siunčiant prekes šiuo būdu, būtina laikytis šių siuntų savitarnos terminalų nurodomų reikalavimų (pavyzdžiui, maksimalaus svorio ar matmenų);

1.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti asmeniškai. Tuo atveju, kai jis asmeniškai prekių priimti negali, o prekės buvo pristatytos pirkėjo nurodytu adresu ir remiantis kitais pirkėjo pateiktais duomenimis, pirkėjas neturi teisės reikšti pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui ar kitų pristatymo neatitikimų.

1.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų, bet ne vėliau nei per 30 dienų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Pirkėjas sutinka, kad esant nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, prekių pristatymo terminas gali skirtis nuo nurodytų prekių aprašymuose terminų arba pirkėjo ir pardavėjo aptarto prekių pristatymo termino. Esant nenumatytų aplinkybių, pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su pirkėju ir suderinti prekių pristatymo terminą ir kitus su pristatymu susijusius klausimus.

1.4. Visais atvejais pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl pirkėjo kaltės.

1.5. Prekių pristatymo metu pirkėjui prekė perduodama kuomet pirkėjas pasirašo kurjeriui elektroniniame siuntų žymėjimo prietaise, priėmimo faktas užfiksuojamas kurjerių bendrovės Omniva Lietuva duomenų bazėje.

1.6. Siuntos pristatymo metu pirkėjas privalo kartu su pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje – faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimą – priėmimą žyminčiame dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista) arba pristatyta prekė yra netinkamos komplektacijos, kiekio ar asortimento, Pirkėjas privalo apie tai pažymėti sąskaitoje – faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimą – priėmimą žyminčiame dokumente arba elektroniniame kurjerio siuntų skeneryje bei, dalyvaujant Pardavėjui, kurjeriui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad pasirašius be pastabų laikoma, jog perduota siunta yra be defektų ir jokios pretenzijos dėl kurjerio paslaugų ar prekės defektų nepriimamos. Prašome mus informuoti (vėliausiai per 24 valandas nuo gavimo momento) el. paštu  info@vienkartiniai.lt, apie rastus prekės kokybės trūkumus, kurių nebuvo galima pastebėti prekės perdavimo metu.

1.7. Prekės pristatomos tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

2.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos ir grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo” patvirtintomis mažmeninės prekybos taisyklėmis.

2.2. Pirkėjas, siunčia prekes pardavėjui grąžinti ar pakeisti dėl prekės trūkumų, ar prekės trūkumams šalinti, ar patikrinti, per pardavėjo nurodytą kurjerį. Tokias prekes, iš anksto susitarus, iš pirkėjo gali atsiimti ir pats pardavėjas.

2.3. Jei tai yra įmanoma, pirkėjui grąžinant nekokybiškas ir (ar) trūkumų turinčias prekes prašome prekę grąžinti, originalioje ar kitoje tvarkingoje pakuotėje, taip kad ją būtų patogu priimti.

2.4. Kilus ginčui dėl grąžinamos prekės išvaizdos pasikeitimų ar prekės sugadinimo, pardavėjas gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą ir pateikti prekę ekspertizei. Ekspertizės išlaidas padengia kaltoji šalis.

2.5. Pirkėjas – fizinis asmuo (vartotojas) turi teisę, nenurodydamas priežasties, per 14 (keturiolika) dienų atsisakyti nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties, išskyrus Civilinio kodekso 6.228 (10) straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis. Atsisakyti Pirkimo – pardavimo sutarties galima tik, jei prekė nebuvo naudojama, sugadinta ar jos išvaizda iš esmės nepasikeitė, tai yra prekės ar jos pakuotės išvaizdai buvo padaryti tik tokie pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą prekę. Pirkėjas šia teise turi naudotis atsakingai ir prekę grąžinti originalioje tvarkingoje pakuotėje, taip pat grąžinti visas prekės komplektines dalis. Atsisakęs sutarties, Pirkėjas atsako už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui savybėms ir veikimui nustatyti.

2.6. Sutarties atsisakymo terminas pasibaigia po 14 (keturiolikos) dienų: kai sudaroma Pirkimo–pardavimo sutartis, – nuo tos dienos, kurią pirkėjas ar pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytą prekę arba: jeigu pirkėjas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, – nuo tos dienos, kurią pirkėjas ar pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę; jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo tos dienos, kurią pirkėjas ar pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį.

2.7. Pirkėjas – fizinis asmuo (vartotojas) praneša pardavėjui apie nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymą, pateikdamas tinkamai užpildytą pavyzdinę sutarties atsisakymo formą, arba pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties.

2.8. Prekės turi būti grąžinamos ne vėliau kaip 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo pardavėjui. Už prekės tinkamą supakavimą grąžinimui atsako pirkėjas. Pirkėjui tenka tiesioginės prekės grąžinimo išlaidos.

2.9. Pareiga įrodyti, kad laikėsi reikalavimų dėl nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymo, tenka pirkėjui.

2.10. Pirkėjui įgyvendinus teisę atsisakyti sutarties, pasibaigia šalių pareigos vykdyti nuotolinę sutartį ar ne prekybos patalpose sudarytą sutartį arba sudaryti nuotolinę sutartį ar sutartį ne prekybos patalpose, jeigu pirkėjas buvo pateikęs pasiūlymą ją sudaryti.

2.11. Pinigai už prekę, įskaitant pirkėjo už pristatymą apmokėtas sumas, grąžinami per 14 (keturiolika) dienų nuo pirkėjo atsisakymo gavimo. Jei prekės grąžinamos ne pardavėjo veiklos vietoje (paštu, per kurjerį ar pan.), pinigai pirkėjui grąžinami pavedimu, nepaisant to kaip jis apmokėjo už prekę. Jei prekės grąžinamos pardavėjo veiklos vietoje (prekių atsiėmimo vietoje), pinigai pirkėjui gali būti grąžinami pavedimu arba grynaisiais.

2.12. Tais atvejais, kai pirkėjas grąžina (atsisakęs sutarties, grąžindamas nekokybišką prekę ar pan.) tik vieną ar kelias, bet ne visas pristatytas prekes, prekių pristatymo išlaidos jam grąžinamos proporcingai užsakytų ir grąžintų prekių kiekiui. Jei įsigyjant kelias prekes, konkrečiai prekei yra priskirta konkreti prekių pristatymo kaina, pirkėjui, grąžinant tokią prekę, jam grąžinama konkreti prekės pristatymo kaina.

2.13. Pardavėjas neprivalo grąžinti pirkėjui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad pirkėjas aiškiai pasirinko kitą negu pardavėjo pasiūlytas pigiausias įprastinis prekių pristatymo ir (ar) grąžinimo būdas. Tokiu atveju pirkėjui grąžinama įprastinės prekės pristatymo ar grąžinimo išlaidos.

2.14. Pardavėjas gali sulaikyti pirkėjui jo sumokėtų sumų grąžinimą tol, kol prekės negrąžintos pardavėjui arba kol pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos pardavėjui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau.

Pagarbiai.

UAB „Disposa“
El. paštas: info@vienkartiniai.lt
Telefonas: +370 600 09020